145 éve született Maderspach Viktor, a Kárpátok kommandósa

Életútja, művei, haditettei filmvászonra kívánkoznak, mégsem lehetett beszélni róla évtizedekig. Sok kortársával ellentétben ki merte mondani, hogy Ady Endre bizony rossz utakon járt.

Adott egy széles látókörű arisztokrata férfiú, egy vadász, aki alkalmanként a saját hátán hozza le az erdélyi hegyekből az elejtett medvét.

Egy nemzeti hős, aki az 1916-os román betörés idején gerillacsapatot szervezett, hogy hátráltassa az inváziót, majd segített Bukarestig kergetni az ellenséget.

Egy német–osztrák származású magyar hazafi, aki 1919-ben már a Székely Hadosztály katonájaként védi az országot úgy, hogy sem a Károlyi-kormány, sem a Tanácsköztársaság rémuralma alatt nem kapott támogatást. Később aktív szereplője lett a nyugat-magyarországi felkelésnek is.

Adott egy nagyvad, akit elüldözött Erdélyből a román hatalom. És ott van Maderspach, az író, aki különösen kalandos történeteit, hadi és vadászélményeit több sikeres könyvben vetette papírra a két világháború között.

Ez a katonai és írói konglomerátum túl veszélyes volt a kommunistáknak.

A Maders­pach-féle virtus, az efféle, megalkuvást nem ismerő patriotizmus alapjáraton üldözendővé vált ekkor, így jutott ő is számos hasonló gondolkodású írófejedelem sorsára.

Az 1941-ben elhunyt író művei csak a rendszerváltozás után kezdtek el visszaszivárogni a köztudatba néhány bátor hazai kiadónak köszönhetően.

Azon íróink közé tartozott, aki testközelből szerzett tapasztalatai révén képes volt belátni azt is, hogy Ady Endre „lelki mérge, a dekadencia, a lemondás szelleme” a legrosszabbkor fertőzte meg a magyarságot. Goga Octavian (a Román Királyság miniszterelnöke) tudta, hogy miért akar Adynak szobrot állítani – tette hozzá keserűen az író Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig című művében. Száz év távlatából ugyanezt többen ma sem látják be.

De visszatérve Maderspach­hoz, könyvei nem csak a gerilla hadviselésről, és a nemzeti önvédelemről szólnak. Elsősorban vadászíró volt, a természet szerelmese, aki úgy vélte, a vadászat minden egyes kimenetele visszatérés a természetbe, maga az elejtés csak egy momentum, és nem a végcél. A vad és az ember viszonyáról szól a Medve!, a Tél a Retyezáton, a Karaván a havasokban, a Havasi vadászataim, vagy a Páreng, Retyezát című kötete is.

Erdélyből Magyarországra szökése után kezdett el rendszeresen írni, először a Magyarságban tudósított közel-keleti útjairól, majd egyedi stílusú és hiteles vadászírá­sait Kittenberger Kálmán lapja, a Nimród kezdte közölni.

Vadásztapasztalata viszont kétségkívül hozzájárult ahhoz, hogy túlélje a nehéz időket, és hogy a gerillahadviselésben a kitartást, a cserkészést vagy épp a vadűzést lássa, s mindezen események ellenére még kedvet érezzen arra, hogy egyáltalán pennát ragadjon. Mégis honnét eredeztethetők mindeme vonásai egy sziklakemény jellemnek?

Nagyapja, a tiroli származású Maderspach Károly volt az, aki megvetette a Magyar-Zsil menti szénbányászat alapjait Dél-Erdélyben. Családi vállalkozásban öntött ágyúkat az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején a honvédeknek. A bukás után felesége, Viktor nagyanyja, gróf Buchwald Franciska segített Bem tábornoknak és Kmetty Györgynek török területre szökni. Miután ez a magyarok mészárosának, Haynaunak a fülébe jutott, parancsára a grófnőt Ruszkabánya főterén koholt vádak alapján, tárgyalás és ítélet nélkül félmeztelenre vetkőztették, a lakosság előtt nyilvánosan megvesszőztette, és börtönbe záratta. Férje, nem tudván elviselni a családját ért megaláztatást, még ugyanezen órában egy, a saját gyárukban készült mozsárágyúval agyonlőtte magát.

Ez a ’49-es sokk minden bizonnyal közrejátszott abban, hogy az unoka, a 145 éve, 1875. február 11-én született Viktor is másképp lássa a világot és szűkebb pátriáját, hogy a későbbiekben sose tegye le a lantot.

Védte a hazát, mindent megtett a területi integritásért, és íróként is remekelt, mégsem készült alakjáról egész estés kalandfilm. Pedig ő legalább hús-vér ember volt, nem holmi kitalált amerikai akciófigura, aki sokszor a saját képességeivel sincs tisztában, ellenben kész tipródni olyasmin, amit Maderspach valószínűleg egy huszárvágással elintézett volna.

Tűzzel-vassal a Rongyos gárdában

Maderspach Viktor is részt vett 1921. augusztus 28-án az első ágfalvai összecsapásban a Rongyos gárda soraiban, amikor is tüzet nyitottak a benyomuló osztrákokra. Ezzel kezdődött el a nyugat-magyarországi felkelés és szabadságharc, ami a soproni népszavazáshoz vezetett. Ennek következtében a város Magyarország határain belül maradhatott. Más településeknek sajnos nem adatott meg hasonló lehetőség akkoriban.

 

Hozzászólások

kényszerszünet Daróczi Erzsébet
A raktárt rendezik a karcagi múzeumban
vádemelés / 1 órája
Baltával ment haragosa házára egy földvári férfi
A Kunszentmártoni Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be egy tiszaföldvári 41 éves férfivel szemben magánlaksértés bűntette miatt.
Gyász
Fájdalommal tudatjuk a barátokkal és ismerősökkel, hogy a többször kitüntetett pedagógus, kiváló anya és nagymama DR. CSILLAGHNÉ SZABADOS MAGDOLNA rövid, súlyos betegség következtében február 06-án megtért teremtőjéhez. Hamvaitól akaratának megfelelően szűk családi körben búcsúztunk. Nyugodjék békében!
Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él akit nagyon szerettek. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk és nagymamánk DR. DUNAI - KOVÁCS LAJOSNÉ (született: Sajó Ella) életének 80. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezéséről későbbi időpontban gondoskodunk. Gyászoló család PRG Temetkezés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Édesanyánk, Nagymamánk a sokak által ismert nóta és táncdal énekes KISPÁL SÁNDORNÉ ERZSIKE született Gulyás Erzsébet (Szolnok, Jubileum téri lakos) 2020. március 25-én 84 éves korában, hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Temetési szertartásáról a jelen helyzetre való tekintettel később intézkedünk. A temetés időpontját hírül tesszük, hogy akik szerették leróhassák kegyeletüket. Nyugodjék békében! Szerető családja
EMLÉKEZÉS KARKUS ISTVÁNNÉ (született: Szőke Mária) Születésnapodra emlékezem. Ez alkalomból a temetőbe hozzád érkezem. Kezemben szép virág, mécses és koszorú. A koszorúba virággal van kirakva, hogy 73 éves lettél volna ma. Virágokat elhelyezem, gyújtok mécseseket, hadd világítsanak a sötét éjszakában neked. Szememben megjelennek a könnyek, visszaidézem a 49 boldog évet. Köszönet mindenért, amihez kezed ért. Újra és újra megköszönöm én, hogy 49 boldog évet élhettünk együtt te és én. Emléked szívemben itt lesz, amíg élek én. Szerető férjed
EMLÉKEZÉS Soha el nem múló szeretettel emlékezünk testvérünkre KOVÁCS PÁLNÉ (született: Lakatos Magdolna) 75. születése napján. ,,Neved a szél simítja egy táblán, kék ég alatt az örök magány, de mégis bennünk élsz tovább, mert emléked erősebb, mint a halál." Testvéreid és azok családja.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik ID. RÉKÁSI JÁNOS temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Édesanyám, KOVÁCS FERENCNÉ 92 évesen csendesen megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Fia és családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy FISER JÁNOS 1955-2020 volt zagyvarékasi lakos az Imex Kft. nyugdíjasa életének 65. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2020. március 25-én 15.00 órakor lesz a szigetszentmiklósi temető ravatalozójában. A gyászoló család
Fájó szívvel és megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik életükben ismerték és szerették, hogy életének 71. évében elhunyt KOVÁCS ISTVÁN az APEH volt gépkocsivezetője Végső búcsúztatására 2020 március 26-án, csütörtökön délután 13 órakor a Kőrösi úti temető nagy ravatalozójában kerül sor. Emléke legyen áldott, nyugalma békés. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett keresztanyánk ÖZV. GÖRÖG ISTVÁNNÉ (született: Fehér Piroska) életének 93. évében örökre lehunyta szemeit. Búcsúztatása 2020. március 24-én 10.00 órakor a törökszentmiklósi katolikus temetőben lesz. „Észre se veszed, és elszállt az időd, amit itt nem cselekedtél meg, sose lesz rá már erőd. Az életed tovaszállt egy másik országba, hol semmi fájdalom, csak a lelkeknek mozgása.” Fehér Imre és családja
EMLÉKEZÉS BREZVAI PÁLNÉ (született: Varga Julianna) 1912-2000 A szolnoki temetőben nyugvó édesanyánkra emlékezünk halálának 20. évfordulóján és 108. születésnapján. lánya: Erzsébet, fia: Pál, menye: Klára és azok gyermekei
„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szerettek.” A gyászoló család tudatja az ismerősökkel, hogy BATHÓ ZOLTÁN IMRE (gépészmérnök) életének 73. évében türelemmel viselt betegségben örökre megpihent. Búcsúztatása szűk családi körben megtörtént. Felesége és Lánya PRG Temetkezés
MEGEMLÉKEZÉS Édesapánk PÉTER FERENC szolnoki, később debreceni lakos ma lenne 100 esztendős! 1920-2008 Emlékezik: felesége és gyermekei: Ferenc, Ilona, Éva és családjaik
"Örök az emléked, nem feledjük el szavad, minden ami voltál a lelkünkben marad." EMLÉKEZÉS GAÁL JENŐ (anyja neve: Bendó Viktória) halálának 1. évfordulóján. Emlékezik szerető családod
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KECSŐ JÁNOSNÉ szül. Fejes Klára volt Zagyvarékasi Termelőszövetkezet könyvelője életének 83. évében örökre megpihent. Temetése 2020. március 25-én 14 óra 30 perckor a szolnoki katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában lesz. A gyászoló család
EMLÉKEZÉS SZÉP MÁRIA halálának 1. évfodulójára.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. RÉKÁSI JÁNOS életének 89. évében elhunyt. Temetése 2020. március 23-án 14.00 órakor lesz a rákóczifalvai temetőben. A gyászoló család.
Fájdalommal tudatjuk, hogy CSINGER DEZSŐ tószegi lakos, a MÁV Járműjavító nyugdíjasa, 2020. március 14-én, 87 éves korában, családja körében, örökre megpihent. Búcsúztatására 2020. március 20-án 15.00 órakor kerül sor, a tószegi római katolikus temetőben. Gyászoló családja
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, Egy fénykép, mely őrzi emléked, S egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Fájó szívvel tudatjuk minazokkal, akik ismerték és szerették, hogy édesanyánk HARANGOZÓ KÁROLYNÉ (született: Bokor Mária) életének 83. évében csendesen megpihent. Hamvait szűk családi körben helyeztük örök nyugalomra. Külön köszönetet mondunk az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthona vezetőségének és minden dolgozójának a lelkiismeretes és áldozatos munkájukért. Fia, lánya és családjaik
Fájó szívvel tudatjuk, hogy KISS MIHÁLY (nyugalmazott rendőr alezredes) életének 82. évében elhunyt. Búcsúztatója 2020. március 19-én 11.30 órakor lesz a szolnoki Kőrösi Úti temető ravatalozójában. Kérjük kegyeletüket egy szál virággal fejezzék ki, mivel a szertartás után a család a hamvakat otthonába szállítja. Emléke örökké szívünkben él. A gyászoló család
TISZAFÖLDVÁR/CIBAKHÁZA / 1 órája
Átvészelte a szőlő a szeszélyes márciust – mondja a földvári borász
P. Pusztai Nóra
koronavírus / 1 órája
Operatív törzs: a polgárok megértették a korlátozások fontosságát (videó)
Bakancsban az ország körül / 1 órája
Több millió lépés Magyarországon
Jövőre, de mikor? / 1 órája
Három héten belül döntenek az olimpia új időpontjáról
üzenet / 2 órája
Robert De Niro nem viccel, ha a koronavírusról van szó (videó)
kék hírek / 2 órája
Három autó csúszott egymásba Karcagnál
Police.hu