Közélet

2013.12.05. 20:34

Döntöttek a rászorulók helyzetéről

A díjazottak szociálisan hátrányos társadalmi réteghelyzetű, 2013 évben példaértékű tanulmányi és közösségi teljesítményt nyújtó, szolnoki általános és középiskolás tanulók.

Szoljon.hu

Szolnok Megyei Jogú Város Integrációs Munkabizottsága első alkalommal 2005. évben kezdeményezte a halmozottan hátrányos helyzetű - különös tekintettel a mélyszegénységben élő cigány/roma nemzetiségi származású - alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, a város integrációs törekvéseivel összhangban lévő kiemelkedő teljesítményének elismerését, tájékoztatta a Szoljon.hu-t Gyuricska Éva, a szolnoki önkormányzat sajtóreferense.

A program sikerére és az érintett korcsoport tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésére gyakorolt kedvező motivációs hatásra figyelemmel, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlési határozattal döntött arról, hogy a - szociálisan rászorulók körébe sorolható - tanulók elismerésére kidolgozott elvek alapján, tovább kell folytatni a Szolnok Megyei Jogú Város területén állandó lakhellyel rendelkező, tanulmányi, kulturális, művészeti, közösségi és sport területen kiemelkedő tevékenységet végzett hátrányos helyzetű tanulók jutalmazását, évi egy alkalommal.

A rendelkezésre álló 600 ezer forintos keretből, 2013 évben (2012. évi 47 fővel szemben - 40 fő általános iskolás (13 fő alsó-tagozatos, 27 fő felső-tagozatos), és 7 fő középfokú -) 54 fő – 13 fő alsó-tagozatos, 30 fő felső-tagozatos, és 11 fő középfokú - oktatási intézményben tanuló, elsősorban mélyszegénységben élő, kiemelten cigány/roma nemzetiségű - szolnoki állandó lakhellyel rendelkező, halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítménye kerül elismerésre.

Olyan diákoké, akik - egyéni és családi hátrányaik ellenére - tanulmányi előmenetelét szorgalom és folyamatos javulás jellemzi, tanulmányi átlaga a 3,5 meghaladja, az iskolalátogatási fegyelme példaértékű, a tanévben igazolatlan hiányzása nem volt, valamint közösségeikben kiemelkedő - szervező, kulturális, sport, illetve művészeti - tevékenységet végeznek, és eredményeikkel pozitívan hatnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók helyi megítélésére, segítik a helyi közösség integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási lehetőségeinek érvényesülését.

A város Integrációs Programjában rögzített közösség-fejlesztő és hátránykompenzáló szakmai eszközrendszer, az elmúlt 8 évben egyre hatékonyabban szolgálta a diákok tanulási készségeinek fejlődését, a tanulmányi eredményeik javulását, a továbbtanulási utak erősítését.
Az oktatási intézmények javaslataiban megjelölt tanulók összetételében jelentős a felső-tagozaton és a minőségi szakképzésben résztvevők aránya.
A diákok egy jól behatárolható köre kiegyensúlyozott teljesítményével, évek óta a díjazottak között szerepel, amely a tudásközpontú értékszemlélet kialakulását és a tudás-tőke gyarapodását jelzi a szegényebb családokban is.

Az Integrációs Program eredményének értékeljük, hogy a tanulói felterjesztéssel élő intézmények körében, az eddigi minőségi szakképző iskolák mellett, az idei évben egy tekintélyes és nagy múltú gimnázium is megjelent.

Örvendetes, hogy azon oktatási intézmények, melyekben átlagot meghaladóan jelennek meg halmozottan hátrányos helyzetű, és gyermekszegénységgel érintett tanulók, egyre nagyobb szerepet vállalnak az integrált oktatás, az oktatási esélyegyenlőség, az értékközvetítés és a teljesítményértékelés rendszerszerű megteremtésében.
Ez egyrészről magasabb teljesítmény-elvárásban, a felterjesztett tanulók folyamatosan emelkedő számában, a felsőbb korcsoportok növekvő számarányában, és az iskolarendszeren kívüli „Tanoda” hátránykompenzáló programok elterjedésében nyilvánul meg.
 
2013. évben az Integrációs Munkacsoport tovább bővítette az elismerésre való megfelelőség szempontrendszerét, ezzel is biztosítva a szorgalmas, kiemelkedő teljesítményt elérők erkölcsi elismerését és megerősítését. A szigorodó feltételek alapján, 15 intézményi javaslat - 7 középfokú és 8 alapfokú - személyre szóló ajánlásából választotta ki a leginkább példaértékűen teljesítő 54 díjazottat.

Ösztönzően hat a lokális közösségfejlődésre

Az elmúlt hét év bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű tanulók irányában is megnyilvánuló megkülönböztetett önkormányzati figyelem, ösztönzően hat a lokális közösségfejlődésre és tudásalapú társadalom kialakulására. A település felzárkózási politikája nyomán erősödő tanulási utak, a szociális gondoskodást igénylők tehetséggondozási programjai, mind magasabb szintű teljesítmények eléréséhez segítik hozzá Szolnok Város diákjait – adta közre Gyuricska Éva.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!