Gazdaság

2010.04.15. 07:31

A 461 alvállalkozó pénze egy éve áll egy félig kész torzóban

Néhány éve sikertörténetként harangozták be illetékesek a szászbereki ipari parkban megindult, és akkoriban közel negyvenmilliárd forintosra tervezett környezetvédelmi nagyberuházást. Ma egy félig kész torzó meredezik ott az égre, a térség pedig a hozzá kapcsolódó pénzügyi botrányoktól hangos.

Munkatársainktól

A történet kezdetei még az évtized első felére nyúlnak vissza, amikor a szolnoki városházán megjelentek egy olasz csoport — a későbbi szászbereki gyárépítők — képviselői, és a megyeszékhely ipari parkjáról kezdtek megbeszéléseket. Megegyezés nem született, ám ekkor megjelent a színen Vasas Zsuzsanna, Szászberek polgármesternője, és faluja akkor még üresen álló ipari parkjába invitálta az olasz beruházót. Abba az objektumba, amely abban az időben a szolnoki Víz- és Csatornamű Koncessziós Zrt. tulajdonában volt.

Jelentős állami támogatásról szóló, a politikai szektorból származó ígéretek is elhangzottak. Az olasz befektető és képviselői — a kormányzó szocialistákhoz való jó kapcsolatát soha nem titkoló polgármester asszony közvetítésével — számos alkalommal tárgyaltak erről különböző minisztériumokban. Soha senki nem cáfolta azt a — lapunkban korábban megjelent — információt, miszerint a tulajdonosoknak a kormány kiemelt nagyberuházások támogatására létrehozott alapjából ígértek nagy összegű, tízmilliárdos nagyságrendű állami forrást. Kormányzati szinten Iváncsik Imre parlamenti képviselő (MSZP) számított a projekt legfőbb patrónusának. A kifejezetten a szászbereki beruházásra létrehozott projektcég, az Agritrade S. R. L. ezek után, 2007. júliusában, 85 százalékos részesedést szerzett az ipari parkban.
A fővállalkozó kivitelező a nagyon jó MSZP-s kapcsolatairól is ismert N+N Kft. lett. Az már csak újabb „magyarossága” az ügynek, hogy a politikai lobbisták néhány feladatra alvállalkozókat is ajánlani kezdtek a fővállalkozónak. Állítólag így „választódott ki” például, a polgármester asszony ajánlására az őrző-védő cég is.
Az olasz cég főtulajdonosától, Patrizio Pacitól tudjuk: még 2009 elején is komoly ígéreteik voltak a támogatásra a jelzett politikai és kormányzati köröktől, ami azonban végül semmivé foszlott. Neve elhallgatását kérő forrásunk szerint, az MSZP-n belül zajló folyamatok következményeként elsúlytalanodhattak párton belül a projekt megyei lobbistái, és már nem tudták betartani korábbi bombabiztos ígéreteiket, de az is megeshetett — tette hozzá —, hogy a támogatásokat kezelő kormányzati apparátus 2008-2009-ben már bátrabban szembe ment a pártjával, mint korábban.
[caption id="" align="alignleft" width="350"] Vasas Zsuzsanna polgármester és Iváncsik Imre képviselő az alapkőletétel ünnepélyes pillanataiban Fotó: Mészáros J.
[/caption]
Miközben pedig a beruházó hiába várt a támogatásra, beütött a pénzügyi világválság, ami felülírta a beruházó már elbírált hiteligérvényeit is. A beruházás forráshiány miatt állt le, de mély pénzügyi és kivitelezési viták miatt nem folytatódik tovább. A beruházás közvetlen történetét többször, több soron megírtuk már. Az olasz többségű beruházó, birtokon belül kerülve Szászbereken, megrendelte, és hiánytalanul ki is fizette az alapinfrastruktúra kiépítését az N+N Kft.-nek. A pelletüzem felépítésére a befektető projektcégével, az Ausztriában bejegyzett Ecoengineering GmbH-val kötött szerződést az N+N, összesen nyolcmillió euró értékben. Az üzemépítés feléről részszámlákat bocsátott ki a kivitelező, mintegy 4 millió euró értékben, amelyeket a tavalyi év elejére a beruházó befogadott, s a teljesítést a képviselőjük leigazolta. Kilenc hónappal később a kérésükre újabb tételes műszaki és pénzügyi felmérés történt. Ez alapján újra elismerte a képviselőjük a teljesítést, de azóta sem fizettek ki belőle egy fillért sem.
Nagy László, az N+N Kft. cégtulajdonosa és Varga Ignác ügyvezető igazgató nemrég sajtótájékoztatón mutatta be azokat a dokumentumokat, amelyek hitelesen bizonyítják: a beruházó képviselői 1,133 milliárd forintban igazolták le a múlt év szeptemberében, immár másodszor is, az átvett munkát. Elmondták azt is, hogy döntően az olasz megrendelő magatartása és fizetési késedelme miatt nem tudják kifizetni az építésen dolgozó alvállalkozóikat — amelyek közül több a csőd, a megszűnés szélére került. Nagy László a múlt év novemberében találkozott utoljára az olasz főtulajdonossal. A megbízó akkor kétszázötvenmillió forintot kínált a több mint egymilliárdos tartozás fejében, amit Nagy László nem fogadott el. Január 20-án levelet kapott az N+N a beruházó ügyvédjétől, miszerint új szakértővel vizsgáltatják át a számlákat és a teljesítést. Tovább halogatják tehát a kifizetést.

A polgármester sajnálja a történteket

Vasas Zsuzsannát, Szászberek polgármesterét telefonon értük el: — Teljes mértékben a jó szándék vezérelte az önkormányzatot, amikor a beruházást a községbe tervezte hozni. Az üzem felépítése és üzemeltetése, jó esetben, munkahelyeket teremtett volna, profitálhatott volna belőle Szászberek, annak lakosai, valamint a térség is. Nem így sikerült, ami nem a település és vezetésének felelőssége. Sajnálom a történteket és sajnálom az alvállalkozókat. Az önkormányzat jelenleg azon fáradozik, hogy miképpen lehetne folytatni a félbemaradt beruházást — mondta lapunknak.

Másként látja ezt a történetet néhány pórul járt alvállalkozó. Az alábbiakban Szép Istvánnak, a Penta-Klíma Kft. tulajdonos ügyvezetőjének lapunkhoz eljuttatott írásából idézünk.
„Az N+N Kft., valamint 461 alvállalkozó és beszállító mára kialakult helyzete elsősorban az N+N Kft. tulajdonosa és vezetői felelőtlen, indokolatlanul nagy kockázatokat vállaló üzleti magatartásának következménye. Senki nem gondolhatja komolyan, hogy semmilyen felelősség nem terhel egy olyan vezetést, amelyik mindenféle biztosíték nélkül, másfél milliárd forint értékű anyagot és szolgáltatást ad át egy kifejezetten erre a beruházásra létrehozott projektcégnek, ami a beruházás után általában meg is szűnik? ... Az N+N Kft., illetve tulajdonosai, saját pénzüket, tőkéjüket csak nagyon kis mértékben kockázatták, a munkálatok legnagyobb részét a 461 szerződött alvállalkozó finanszírozta, halasztott fizetés (gyakorlatilag fizetési haladék) formájában. Sokan közülük forgóeszköz-hitelt vettek fel, hogy ki tudják fizetni saját dolgozóikat és szállítóikat. Mivel az N+N Kft. nem fizette ki az elvégzett munkák, a beszállított anyagok, berendezések ellenértékét, sokuk tőkéje elfogyott, és csak a hitel maradt, amit nincs miből visszafizetniük és sok alvállalkozó és beszállító sorsa megpecsételődik. ...
[caption id="" align="alignleft" width="350"] Varga Ignác ügyvezető a befejezetlen beruházáson Fotó: Illyés Cs.
[/caption]
Az alvállalkozók a munkájukkal, áruikkal tulajdonképpen 1.500.000.000 Ft hitelt adtak az N+N Kft-nek, mindenféle biztosíték nélkül, egyoldalú szerződések sorozatától kísérve. ... Az N+N Kft., a mindenki által elérhető, hivatalos forrásokból vett adatok szerint, Nagy László és felesége tulajdona. A cég saját tőkéje, vagyis vagyona 2008. december 31-én 376.023.000 Ft volt... Ez az az összeg, melyre a hitelező vállalkozók igényt formálhatnak,... 2006, 2007 és 2008 években összesen 200 millió forint osztalékot fizetett ki az N+N Kft. a tulajdonosok részére.
Sajnos a jelenlegi helyzetben a hitelezők csak hosszú jogi és felszámolói, végelszámolási procedúra után juthatnak valamilyen mértékben követeléseik egy részéhez, és sokan közülünk talán már soha nem lesznek képesek vállalkozásaikat újra indítani. A Nagy család ezzel szemben valamelyik cégével tovább folytathatja eddigi „sikeres” tevékenységét, és azokkal akár közbeszerzési pályázaton is indulhat. ... Bár vállalkozásunk pénzügyi egyensúlyát szerencsére nem veszélyezteti, cégünknek is jelentős összeggel tartozik az N+N Kft., annak ellenére, hogy egyik becsődölt beruházásában sem vettünk részt. Súlyos árat fizetünk azért, hogy sok évi személyes jó ismeretség miatt mi is hagytuk a dolgokat idáig fajulni, és hittünk időhúzó, halogató nyilatkozataiknak. Rövidesen cégünk is büntetőfeljelentést tesz az N+N Kft. ügyében.”
Az olasz beruházó képviseletében az Ecowatt Kft. küldte meg közleményét szerkesztőségünknek.
„Meglepődve olvastuk..., hogy a szászberki ipari park területén végzett és ki nem fizetett munkák miatt 461 vállalkozás került veszélybe — áll a cég levelében. ... Ezekben a munkákban a szerződés szerint csak 1 alvállalkozói szint volt bevonható a kivitelező részéről, éppen azért, hogy a szászberki beruházáson nagyobb körbetartozások ne következzenek be. Így a ... beruházáson nagyobb számú alvállalkozó, a szerződés megszegése nélkül, nem dolgozhatott. Az Eco-Engineering projektcég jogi képviselője szerint a szászberki — pelletüzemrészi — beruházás esetében további egyeztetés szükséges... az elvégzett — a szerződésnek nem mindenben megfelelő — munkák értékével, másrészt a munkák engedélyezéseivel kapcsolatban. ... Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az olasz tulajdonosok az eltervezett beruházást meg akarják valósítani. ... az sem tántorítja el ebbéli szándékuktól, hogy a 2008-ban esedékes támogatást a mai napig nem kapták meg.”

Az utóbbi évtizedek legnagyobb megyei beruházása lett volna

Iváncsik Imre parlamenti képviselő ma is úgy véli, hogy helyes lépés volt támogatni a projektet.

— Kötelességemnek tartottam felvállalni a szászberki, közel 40 milliárdos beruházás segítését, szükség esetén a lobbizást — válaszolt megkeresésünkre. — Ez a fejlesztés az egész megye szempontjából jelentős, az utóbbi évtizedek legnagyobb megyei beruházása. Nemcsak teremtene mintegy 100 munkahelyet, de közvetve nagyon sok agrárvállalkozónak, illetve azok családjainak biztosítana hosszú távra megélhetést. Mint kiemelt projekt, be is került a megye 2007-2013. évi stratégiai programjába. A megyét 2006 őszétől irányító közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával összhangban a választást követően azonnal kivette a kiemelt projektek sorából. Megyei és városi támogatás nélkül így már a régióban sem kaphatott zöld utat ez a beruházás, sőt központi szinten sem. Igen, több alkalommal tárgyaltam az illetékes minisztériumokkal és hivatalokkal Szászberekről, de a beruházó felelősségét természetesen nem vállalhatom át.
Megkerestük az ügyben Nagy Lászlót, az N+N Kft. tulajdonosát, egykori ügyvezetőjét, válaszoljon a különböző felvetésekre. Megkérdeztük többek között, hogy terheli-e szerinte valamilyen felelősség a történtekért az N+N Kft. vezetőit? Miként azt is, hogy nem fenyegeti-e veszély a család többi vállalkozását — az N-Bau-N Kft.-t, az N-Logis Kft.-t és a résztulajdonukban lévő Sóház Apartman Kft.-t — az N+N Kft. felszámolása kapcsán, valamiféle korábbi értékátmentés miatt. Kérdeztünk volna a három év kétszázmilliós osztalékáról, a 2009 őszén történt ügyvezetőváltásról, miként a legfőbb politikai lobbisták szerepéről, felelősségéről is. Kérdéseinkre ezt a választ kaptuk: „... az N+N Kft.-ről csak a felszámolóbiztos nyilatkozhat a sajtónak.” Természetesen megkerestük Pál Attilát, a felszámoló képviselőjét is, aki azonban elmondta: egyelőre tájékozódik az ügyben, s csak a későbbiekben tud érdemben nyilatkozni.

— Kötelességemnek tartottam felvállalni a szászberki, közel 40 milliárdos beruházás segítését, szükség esetén a lobbizást — válaszolt megkeresésünkre. — Ez a fejlesztés az egész megye szempontjából jelentős, az utóbbi évtizedek legnagyobb megyei beruházása. Nemcsak teremtene mintegy 100 munkahelyet, de közvetve nagyon sok agrárvállalkozónak, illetve azok családjainak biztosítana hosszú távra megélhetést. Mint kiemelt projekt, be is került a megye 2007-2013. évi stratégiai programjába. A megyét 2006 őszétől irányító közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával összhangban a választást követően azonnal kivette a kiemelt projektek sorából. Megyei és városi támogatás nélkül így már a régióban sem kaphatott zöld utat ez a beruházás, sőt központi szinten sem. Igen, több alkalommal tárgyaltam az illetékes minisztériumokkal és hivatalokkal Szászberekről, de a beruházó felelősségét természetesen nem vállalhatom át. Vasas Zsuzsanna polgármester és Iváncsik Imre képviselő az alapkőletétel ünnepélyes pillanataiban Fotó: Mészáros J. Varga Ignác ügyvezető a befejezetlen beruházáson Fotó: Illyés Cs. -->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!