Közélet

2009.02.04. 15:11

Az Egyszerűsített bevallásról - tájékoztató

A 2009. évtől az egyszerűsített bevallási móddal bővült a személyi jövedelemadó megállapításának lehetősége, az önadózáson belül. Ennek részleteiről ad tájékoztatást Gáll Eszter, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Adó-és Illetékügyi szakigazgatója.

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

- Az egyszerűsített adóbevallás az önadózásnak egy teljesen új formája, mely lehetőséget teremt arra, hogy az adózó önkéntes nyilatkozata alapján az adóhatóság –a munkáltatók és kifizetők által közölt kötelező adatszolgáltatásokból – rendelkezésére álló adatok alapján készítse el a személyi jövedelemadó bevallást.

Az egyszerűsített bevallás előnyeiről az alábbiakat mondta az Szakigazgató:

- egyszerű, kétoldalas nyilatkozat kitöltésével önkéntesen  lehet kérni
egyeztethető a saját és az adóhivatal által nyilvántartott adatok
az adóhatóság ajánlatának hitelesítésével (aláírásával) eleget tesz bevallási kötelezettségének (személyi jövedelemadó, különadó, és bizonyos esetekben az egészségügyi hozzájárulás bevallási kötelezettségének is).

Az egyszerűsített bevallás választásának feltételeit az alábbiak szerint rögzíti a törvény:

a magánszemély nem kért munkáltatói elszámolást a munkáltató nem vállalta a munkáltatói elszámolást február 16-ig a 0853-Ny nyilatkozattal kitöltése és benyújtása az adóévben kizárólag olyan bevallásköteles jövedelmet szerzett, amelyből kifizető (munkáltató) adó/adóelőleget vont le, termőföldnek nem minősülő ingatlan bérbeadásából kifizetőtől származott bevallás köteles jövedelme az adóévben alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás révén is szerzett bevételt ingó és/vagy ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem miatt van adókötelezettsége a személyi jövedelemadó törvényben meghatározottak szerint kíván kedvezményeket érvényesíteni mezőgazdasági őstermelői tevékenységével összefüggésben nemleges nyilatkozatot tesz rendelkezni kíván az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, nyugdíjelőlegtakarékossági számla javára, stb.

Nem adhat egyszerűsített bevallásra vonatkozó nyilatkozatot az aki
a 2008. adóévben egyéni vállalkozó volt az adóévben mezőgazdasági őstermelő volt és e tevékenységével összefüggésében adóköteles bevétele származott és nem tesz nemleges nyilatkozatot az adóévben tőzsdei ügyletből, csereügyletből származott jövedelme a fizetővendéglátó tevékenységre átalányadózást választott 2008. évre áthúzódó végkielégítés miatt is van adókötelezettsége az adóévben kapott végkielégítését az adóévek között megosztja, stb.

Az egyszerűsített bevallás elkészítésének menetéről, az eljárási határidőkről mit kell tudni- kérdeztük Gáll Esztertől?

Az adóhatóság 2009. január 31-ig kipostázta a névre szóló személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges csomagokat, amelyek tartalmazták a 0853-Ny nyilatkozatot.

Amennyiben az adózó önkéntesen élni kíván az adóhatóság közreműködésével elkészített egyszerűsített bevallás lehetőségével, akkor 2009. február 16-ig ki kell töltenie és vissza kell küldeni a 0853-Ny nyilatkozatát postai vagy elektronikus úton.

A nyilatkozat visszaküldésének határideje jogvesztő határidő, vagyis elmulasztásának estén igazolási kérelem nem nyújtható be. Ebben az esetben a 0853 nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával teljesíthető a bevallási kötelezettség.

Az adóhatóság a beküldött és aláírt nyilatkozatot feldolgozza.
Az adózó érvényes nyilatkozata esetén a nyilatkozat adataiból, valamint az adóhatósági adatbázisban nyilvántartott adatokból személyre szabott ajánlatot készít az adózó részére.

Az ajánlat tartalmazza a megállapított adóalapot, az adót, a visszatérítendő adót, illetőleg a befizetendő adót. Az ajánlat mellékleteként az adóhatóság közli az ajánlat alapjául szolgáló adatokat is, úgymint a munkáltató(k) és/vagy kifizető(k) adózóra vonatkozó adatszolgáltatásait, az adókedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok)kal kapcsolatos adatokat. Ezen adatokkal összehasonlíthatóak az adózó birtokában lévő igazolások. Az adóhatóság az egyszerűsített bevallás ajánlatát 2009. április 30-ig küldi meg a nyilatkozatban megjelöltek szerinti postai vagy e-mail címre, illetve elektronikus tárhelyre.
A 0853E bevallási ajánlatot a kézhezvételt követően az adózó vagy elfogadja, vagy az adatokat javítja, esetleg kiegészítheti. Az aláírt bevallást az adózónak 2009. május 20-ig kell postára adnia, vagy elküldenie azoknak, akik az elektronikus bevallást választják. Az APEH kirendeltségek Ügyfélszolgálati Irodáiban az előírt határidőn belül természetesen lehetőség van a személyesen történő leadásra is.
Az aláírtan visszaküldött egyszerűsített bevallás adózó által benyújtott bevallásnak, az adózóval közölt adó az adózó által bevallott adónak minősül.

Amennyiben az adózó él a javítás lehetőségével, akkor az adóhatóság 2009. június 20-ig a javított adatok alapján ismét kiszámítja az adó alapját, az adót, a még fizetendő adót, a felső határt meghaladóan levon nyugdíjjárulékot.

Ha az adózónak visszaigényelhető adója keletkezik, akkor az adóhatóság a visszaküldött 0853E bevallás alapján a beérkezéstől számított 30 napon belül utalja ki a visszajáró adót.
Azonban az adóhatóságot a kiutalás időpontjában fennálló, általa nyilvántartott köztartozás tekintetében is megilleti a visszatartási jog.

Az adózó ezen 0853E bevallást is az általános szabályok szerint helyesbítheti, önellenőrizheti a 0853-as bevalláson és 1+1 százalékos rendelkezés is csatolható részéről.

A 2008. évről benyújtott személyi jövedelemadó bevallás megállapításának lehetséges formáit az alábbiakban összegzi a Szakigazgató:

Egyrészt önadózással, melynek két féle módon lehet eleget tenni:

- 0853-as bevallás benyújtásával, elektronikusan, vagy internetről az APEH-os programmal kitöltve, azt kinyomtatva és papír alapon beküldve, illetve a hagyományos papír formátumot kitöltve és eljuttatva az adóhatósághoz, valamint

- a 0853-Ny jelű nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával, mellyel önkéntesen kéri az adóhatóságtól - az előzőekben részletezettek szerinti – egyszerűsített bevallás elkészítését.

Másrészt létezik a munkáltatói adómegállapítás, mellyel abban az esetben lehet élni, ha a munkáltató ezt vállalta.

Ennek részleteiről ad tájékoztatást Gáll Eszter, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságának Adó-és Illetékügyi szakigazgatója. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal -->

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!