Nemzetközi felháborodás

2022.02.26. 12:11

Megvannak a szankciók, ezzel vág vissza az EU Oroszországnak

Praktikus és ésszerű kivételek sorát is tartalmazza az Oroszország ellen Ukrajna lerohanása miatt összeállított uniós szankciós lista. A polgári célú nukleáris együttműködés például folytatódhat.

Tekintve a helyzet súlyosságát és Oroszországnak az ukrajnai helyzetet destabilizáló intézkedéseire reagálva helyénvaló a pénzügyi, védelmi, energetikai és légi közlekedési ágazatra, valamint űriparra vonatkozó további korlátozó intézkedések bevezetése – írja a Világgazdaság az Európai Unió hivatalos lapjára hivatkozva. 

 

Néhány példa a pénzpiaci korlátokra

Ki kell bővíteni a meglévő – különösen egyes orosz szervezetek tőkepiacokhoz való hozzáférésére vonatkozó – pénzügyi korlátozásokat. Meg kell tiltani az orosz állami tulajdonban lévő szervezetek részvényeinek uniós kereskedési helyszíneken történő jegyzését és az azokkal kapcsolatos szolgáltatások nyújtását is. Emellett szükség van olyan új intézkedések bevezetésére is, amelyek jelentősen korlátozzák az Oroszországból az unióba irányuló pénzáramlást azáltal, hogy megtiltják az orosz állampolgároktól vagy oroszországi lakóhellyel rendelkező személyektől származó, bizonyos értékeket meghaladó betétek elfogadását, orosz ügyfelek számláinak vezetését az uniós központi értéktáraknál, valamint euróban denominált értékpapírok értékesítését orosz ügyfelek számára.

Fotó: JOHN THYS / AFP

Stop a katonai célra használható együttműködésnek

Helyénvaló további korlátozásokat bevezetni a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, valamint bizonyos olyan áruk és technológiák kivitelére vonatkozóan, amelyek hozzájárulhatnak Oroszország védelmi és biztonsági ágazatának technológiai fejlesztéséhez, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó korlátozásokkal együtt. Az ilyen korlátozások alóli mentesség csak szűk körben, jogszerű és előzetesen meghatározott célból megengedett.

 

Feketelistán egyes olajtermékek

Helyénvaló korlátozásokat bevezetni bizonyos, az olajfinomításban történő felhasználásra szánt termékek és technológiák Oroszország számára történő eladására, szolgáltatására, átadására vagy kivitelére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozóan is.

 

Tilalom a légi- és az űripari termékeknek

Helyénvaló exporttilalmat bevezetni a légi közlekedésben és az űriparban való felhasználásra alkalmas árukra és technológiákra vonatkozóan, továbbá megtiltani az ilyen árukkal és technológiákkal kapcsolatos biztosítási és viszontbiztosítási, valamint karbantartási szolgáltatások nyújtását. Meg kell tiltani továbbá az e tilalom hatálya alá tartozó árukkal és technológiákkal kapcsolatos technikai segítségnyújtás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, valamint finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás biztosítását. 

Bizonyos intézkedések végrehajtása érdekében az Unió további fellépése szükséges.

 

A fentiek miatt módosítani kellett a 2014/512/KKBP határozatot is. Terjedelmi okokból e módosításnak csak a fő döntéseit ismertetjük. Ki kell viszont emelni, hogy a hazai figyelem egyik fókuszában lévő Paks II. projekt finanszírozásáról szóló magyar-orosz kormányközi megállapodás 2014. április 1-jén született, parlamenti ratifikálására pedig 2014. június 23-án került sor.

 

Kötvények, értékpapírok

A 2014-es rendelet módosítása szerint tilos a rendeletben felsorolt, 2014. augusztus 1-jétől 2014. szeptember 12-ig kibocsátott, 90 napot meghaladó futamidejű, illetve 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű kötvényeket, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokat vagy hasonló pénzügyi eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani.

Tilos a 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani.

Tilos a 2014. szeptember 12. után 2022. április 12-ig kibocsátott, 30 napot meghaladó futamidejű átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket, illetve 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani.

Tilos a határozatban felsorolt esetekben 2022. április 12. után kibocsátott átruházható értékpapírokat és pénzpiaci eszközöket közvetlenül vagy közvetve vásárolni, eladni, kibocsátásukhoz befektetési szolgáltatást vagy egyéb segítséget nyújtani, illetve ezekkel kapcsolatos bármely egyéb tranzakciót végrehajtani.

Tilos 2022. április 12-től az Unióban nyilvántartásba vett vagy elismert kereskedési helyszíneken jegyezni és szolgáltatásokat nyújtani bármely oroszországi székhelyű és 50 százalékánál magasabb arányban állami tulajdonban álló jogi személy, szervezet vagy szerv átruházható értékpapírjaira vonatkozóan.

Az előbbi tilalmak döntően azon oroszországi székhelyű meghatározó hitelintézetek vagy finanszírozásfejlesztési intézményekre vonatkoznak, amelyek 2014. augusztus 1-jén 50 százaléknál magasabb arányban voltak állami tulajdonban vagy álltak állami ellenőrzés alatt; további azokra az unión kívüli székhelyű minden olyan jogi személyekre, szervezetekre és szervekre, amelyek tulajdonosi jogainak több mint 50 százalékában a felsorolt valamely szervezet rendelkezik.

Fotó: Sputnik via AFP

Van bőven kivétel is

A pénzügyi együttműködést érintő tilalmak listája az ismertetettnél hosszabb, és tartalmaz számos kivételt is. Ilyen kivételnek számítanak azok a kölcsönök vagy hitelek, amelyek konkrét és dokumentált célja az unió és bármely harmadik állam közötti olyan árubehozatalnak, illetve -kivitelnek, valamint az unió és bármely harmadik állam közötti olyan nem pénzügyi szolgáltatásnyújtásnak a finanszírozása, amely nem tiltott, ideértve egy másik harmadik országból származó árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos, export- vagy importszerződések teljesítéséhez szükséges kiadást; vagy olyan kölcsönök, amelyek konkrét és dokumentált célja olyan sürgősségi finanszírozás biztosítása, amely az unióban letelepedett jogi személyekre vonatkozó tőke- és likviditási kritériumoknak való megfelelés érdekében szükséges, és e jogi személyek több mint 50 százalékban a rendeletben említett szervezet tulajdonában állnak.

 

A 2014-es rendelet módosítása szerint – egyebek mellett – tilos tagállam állampolgára által vagy tagállam területéről vagy tagállam lobogója alatt közlekedő hajón vagy légi járművön az bármely kettős (tehát polgári és katonai) felhasználású termék és technológia bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra történő, közvetlen vagy közvetett eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, függetlenül attól, hogy azok a tagállamok területéről származnak-e.

 

Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra olyan technikai segítségnyújtást biztosítani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb szolgáltatást nyújtani, amely az említett termékekhez vagy technológiákhoz, továbbá e termékek és technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik.

 

Tilos közvetlenül vagy közvetve bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra az említett termékekhez és technológiákhoz kapcsolódó finanszírozást vagy pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az ilyen termékek és technológiák eladásához, szolgáltatásához, átadásához vagy kiviteléhez, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások biztosításához.

 

Itt is van kiskapu

Az érintett tilalmak nem alkalmazandók azon kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai felhasználásra és nem katonai végfelhasználók számára történő – eladására, szolgáltatására, átadására és kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtásra, amelyeket az alábbiakra szánnak:

  • a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;
  • b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;
  • c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;
  • d) szoftverfrissítések;
  • e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;
  • f) oroszországi egyének és szervezetek – kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat – számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem értékesítésre szánt, munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

 

Szintén engedélyezhető olyan kettős felhasználású termékek és technológiák – nem katonai célú – eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtás, amelyek célja az unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás;

g) az unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

 

Egy további tilalmi listáról szintén kivétel azon termékek eladása, szolgáltatások nyújtása, amelyek célja 

a) humanitárius célok, egészségügyi szükséghelyzet kezelése, az emberi egészségre és biztonságra vagy a környezetre valószínűsíthetően súlyos és jelentős hatást gyakorló esemény sürgős megelőzése vagy hatásainak sürgős enyhítése, vagy természeti katasztrófákra való reagálás;

b) orvosi vagy gyógyszerészeti célok;

c) a hírközlő média számára szükséges termékek ideiglenes exportja;

d) szoftverfrissítések;

e) fogyasztói kommunikációs eszközként való használat;

f) oroszországi természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek – kivéve Oroszország kormányát és a közvetlen vagy közvetett irányítása alatt álló vállalkozásokat – számára a kiberbiztonság és információbiztonság biztosítása; vagy,

g) az Oroszországba utazó természetes személyek vagy a velük utazó közvetlen családtagjaik általi személyes használat, a személyes használati tárgyakra, háztartási ingóságokra, az említett egyének tulajdonában lévő, nem eladásra szánt munkavégzési célú járművekre vagy eszközökre korlátozva.

 

A nukleáris együttműködés is maradhat

Az illetékes hatóságok engedélyezhetik továbbá az egyébként tiltólistás termékek közül – de szintén szintén nem katonai célú – eladását, szolgáltatását, átadását vagy kivitelét, illetve a kapcsolódó technikai vagy pénzügyi segítségnyújtást, amelyek célja az unió, a tagállamok kormányai és Oroszország kormánya közötti, tisztán polgári ügyekben folytatott együttműködés;

b) az űrprogramokhoz kapcsolódó kormányközi együttműködés;

c) az atomenergia polgári célú felhasználása tekintetében meglévő képességek működtetése, karbantartása, biztonsága és a fűtőanyag-utókezelés, valamint a polgári célú nukleáris együttműködés, különösen a kutatás és fejlesztés területén;

d) a tengerészeti biztonság;

e) polgári távközlési hálózatokhoz kapcsolódó felhasználás, beleértve az internetszolgáltatás nyújtását is;

f) valamely tagállam vagy partnerország joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személy, szervezet vagy szerv tulajdonában, illetőleg kizárólagos vagy közös ellenőrzése alatt álló szervezetek általi kizárólagos felhasználás; vagy

g) az Unió, a tagállamok és a partnerországok diplomáciai képviseletei, többek között a küldöttségek, a nagykövetségek és a missziók általi felhasználás.

Fotó: Szergej Gric

Fék a közforrás felhasználásának

Tilos közfinanszírozást vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtást biztosítani az Oroszországgal folytatott kereskedelemhez vagy az Oroszországban végrehajtandó beruházásokhoz. Kivétel a 2022. február 26. előtt létrejött kötelező erejű finanszírozási vagy pénzügyi segítségnyújtási kötelezettségvállalásokra; az unióban letelepedett kis- és középvállalkozások számára biztosított, projektenként legfeljebb 10 millió eurós közfinanszírozás vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtás biztosítására; vagy az élelmiszer-kereskedelemre, valamint mezőgazdasági, orvosi vagy humanitárius célokra biztosított közfinanszírozásra vagy közforrásból származó pénzügyi segítségnyújtásra.

 

Nem segíthető az orosz olaj- és a légiipar

Tilos a kőolaj-finomítás során történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek számára vagy oroszországi felhasználásra.

Tilos a légi közlekedésben vagy az űriparban történő felhasználásra alkalmas termékek és technológiák – függetlenül attól, hogy azok az Unióból származnak-e – közvetlenül vagy közvetve történő eladása, szolgáltatása, átadása vagy kivitele bármely oroszországi természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv számára vagy oroszországi felhasználásra.

Borítókép: Putyin a Kremlben 2022. február 25-én / Illusztrációfotó / EyePress via AFP

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!