Hirdetés

2022.05.20. 09:20

Pályázati felhívás temető üzemeltetésére

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 45/1999.(X.1.) Korm. rendelet alapján pályázatot ír ki köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésére.

Fotó: illusztráció/Dreamstime

Fotó: illusztráció/Dreamstime

A köztemető Zagyvarékas község tulajdonában van. A köztemető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2022. augusztus 1-től 2027. július 31. napjáig jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

   1. igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a  temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, képesítési, pénzügyi, tárgyi és egyéb feltételekkel;
   2. a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya;
   3. köztartozás-mentességre vonatkozó igazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól;
   4. a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban;
   5. a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is. 

A pályázó a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban mutassa be a pályázatban a következőket: 

   1. A feladatellátáshoz rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételeket.
   2. A temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátásmódját.
   3. A temetőben keletkező szerves és szervetlen hulladék kezelésének, elhelyezésének módját.
   4. A közüzemi díjak viselésének módját.
A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:
   a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek temetői rendjét;
   b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
   c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
   d) biztosítani a ravatalozó, tároló, hűtő, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását, és működtetni azokat;
   e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
   f) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
   g) kijelölni a temetési helyeket;
   h) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást, úgy, hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
   i) szükség szerinti rendezettséggel összegyűjteni és kezelni a hulladékot;
   j) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
   k) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgáltatói tevékenységet, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
   l) gondoskodni az ügyfélfogadásról;
   m) az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és telephelyén hirdetményt kifüggeszteni;
   n) az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti;
   o) az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni;
   p) temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
   q) az üzemeltető temetkezési tevékenységéért a temető tulajdonosától díjazásra nem jogosult.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 31.

A pályázat benyújtásának helye: Személyesen a Zagyvarékasi Polgármesteri Hivatal (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56.) elektronikus úton a [email protected] címre. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Dr. Fekete Nóra jegyzőtől az 56/540020 telefonszámon.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtási határidő leteltét követő képviselő-testületi ülésen bírálja el, egyben fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában