Jászkunság

2018.03.05. 06:56

Közel kétszáz panasz érkezett a békéltető testülethez

A legtöbben szolgáltatásokkal kapcsolatos panasszal fordultak tavaly a megyei békéltető testülethez. Ezek többsége építőipari kivitelezésekkel és közüzemi szolgáltatásokkal függött össze. Jelentős volt a minőségi hibás lábbelik és a mobiltelefonokkal, számítógépekkel kapcsolatos reklamációk száma is.

A megyei békéltető testület a fogyasztók és a vállalkozások között szolgáltatás nyújtásával vagy termékek vásárlásával kapcsolatos panaszok kivizsgálását végzi. Mindezt a fogyasztók által benyújtott kérelmek alapján teszi.

A testület a megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működik. Lehetőséget biztosít a fogyasztóknak, hogy ügyüket bíróságon kívül, a panasszal érintett vállalkozás bevonásával, békés úton rendezzék.

Az eljárás ingyenes, az ügyintézési határidő legfeljebb százhúsz nap. Tavaly közel kétszáz reklamáció érkezett hozzájuk, közölte dr. Vígh Judit ügyvéd, a megyei békéltető testület elnöke.

– A panaszos ügyeken belül a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos esetek aránya az elmúlt évekhez képest jelentősen változott. Míg 2016-ban a szolgáltatásokkal összefüggő ügytípusok aránya ötvenegy százalék volt, addig tavaly már ötvenhét.

– Tehát az ezekkel kapcsolatos panaszok száma jelentősen emelkedett. Ennek oka részben az építőipari kivitelezésekkel, részben pedig a közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációk számának emelkedése.

– Előbbiek az ügyek tizennyolc százalékát tették ki, az utóbbiakkal kapcsolatos panaszok aránya pedig húsz százalék volt – adott részletes tájékoztatást az elnök.

Az építőipari kivitelezések körében döntő többségében a nyílászárók beépítésének minőségéről és a munka késedelmes elvégzéséről érkezett panasz.

A közüzemi szolgáltatásokra vonatkozó ügyekben jórészt a mérőórákon elhelyezett jogi zár megsérülése miatti kötbérfizetési kötelezettség megállapítását sérelmezték a fogyasztók.

A termékekkel kapcsolatos jogviták tekintetében a minőségi hibás lábbelik mellett igen jelentős a híradástechnikai eszközökkel, például mobiltelefonnal, számítógéppel kapcsolatos panaszok száma. Ez ugyanis a termékekre vonatkozó panaszok huszonöt százalékát jelentette tavaly.

Mindig jobb a panaszos ügyeket a bíróságon kívül rendezni
Forrás: Shutterstock

– Általánosságban elmondható, hogy a bepanaszolt vállalkozások többsége együttműködik a békéltető testülettel, ugyanis válasziratot minden esetben küldenek.

– Ezt jelzi a testület által jóváhagyott egyezségek nagy száma is. Az ügy érdemében hozott határozatok húsz százaléka zárult ilyen módon.

– Nagyban megkönnyíti a felek közötti egyezség létrehozását azonban, hogy a békéltető testület a vállalkozások személyes jelenlétet is kötelesek biztosítani a kitűzött tárgyalásokon. Az ügyek körülbelül negyven százaléka ajánlással zárult.

– A fogyasztói visszajelzések arra utalnak, hogy a vállalkozás az ajánlásban foglaltakat teljesítette. Szintén az együttműködés nagy arányát mutatja, hogy a fogyasztóvédelmi bírságolási eljárások száma tavaly mindössze öt volt.

– Ilyen eljárást a válasziratküldés és a megjelenési kötelezettség elmulasztása miatt indíthatnak – világított rá az elnök. Dr. Vígh Judit hozzátette, a fogyasztók körében is látható, hogy egyre inkább ismertté válik a békéltető testület tevékenysége és annak eredményessége. Idén február közepéig ugyanis már harmincegy kérelem érkezett különféle fogyasztói panaszokkal.

Tizenöt szakértő tagja van

A megyei békéltető testület eredményes munkáját a tizenöt testületi tag biztosítja, akik válogatott szakterületeken rendelkeznek képesítéssel.

Így mindig lehetőség van a beérkező ügyet olyan eljáró tanács elé utalni, amely az adott területen szakmai képesítéssel és nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

– Ez természetesen abban is könnyíti a munkánkat, hogy egy-egy szakkérdés megválaszolása sem jelent gondot a békéltető testületnek – mutatott rá dr. Vígh Judit.

Az elnök hozzátette, mindez azt is jelenti, hogy az érintett felek közötti jogvitát megnyugtató eredménnyel tudják lezárni.

Ezek is érdekelhetik