Értékek nyomában

Hartai Gergely

Ezekben a napokban emlékeztek Györe Pál helytörténész születésének századik évfordulójára Abonyban. Az ünnepi hangvételű eseményen egyebek mellett az is felmerült, hogy a város közismert személyisége egykor illusztris kutatók társaságában végezte munkáját. Évtizedekkel ezelőtt ugyanis Balogh Sándor református lelkésszel és Temesközy István helytörténésszel karöltve dolgozták fel Abony történetének legérdekesebb részleteit. Korábban, a falumúzeum iratait pásztázva lettünk figyelmesek arra, hogy az Országos Széchényi Könyvtár mellett nem kisebb intézmények, mint a British Museum és a brit nemzeti könyvtár tartottak igényt az abonyi helytörténeti anyagok egy részére. 

Hét éve azzal kerestük meg a világhírű bibliotékát, hogy megtalálhatók-e még náluk a több évtizede „bekért” tanulmányok, melyekben a református templom karzatának egyedi, faragott emlékei is visszaköszönnek. Válaszukban pontosan megjelölték, miként érhetők el náluk ma is az abonyi iratok. Ám mint írták, ennyi év távlatából szinte lehetetlen megadni, hogy hajdanán mi okból volt szükségük munkatársaiknak a települési értékek ismertetőire. 

Azt gondolom, az abonyiak méltán lehetnek büszkék Györe Pál és környezetének munkásságára, amely messze földre vitte hírét Pest vármegye ezen szegletének. Kutatásaik példát adhatnak azoknak, akik napjainkban vizsgálják a város históriáját. Az igényesen feldolgozott művek ugyanis akár más kultúrákban is értő fülekre találhatnak.